x

🌟 Promotion d'ÉtĂ© : Offres SpĂ©ciales sur la Lecture Sans PublicitĂ©s ! 🌟

I Obtained A Mythic Item


I Obtained A Mythic Item

Nom Original: 신화꞉ 귀속 아읎템을 손에 ë„Łì—ˆë‹€

Nom(s) Alternatif(s): ĐŻ ĐżĐŸĐ»ŃƒŃ‡ĐžĐ» ĐżŃ€Đ”ĐŽĐŒĐ”Ń‚ ĐŒĐžŃ„ĐžŃ‡Đ”ŃĐșĐŸĐłĐŸ Đșласса, من یک Ù‚Ű·Űčه ŰŻŰ±ŰŹÙ‡ Ű§ŰłŰ·ÙˆŰ±Ù‡ Ű§ÛŒ ۚۯ۳ŰȘ ŰąÙˆŰ±ŰŻÙ…, À moi, l'item lĂ©gendaire, Mythic Item Obtained

Type: Manhwa

Statut: En Cours

Date Sortie: 2022

DĂ©mographique: Seinen

Genre(s): Fantastique, Drame, Super-HĂ©ros, Action, Magie, Aventure, Monstres, Time Travel, Full Color

Artiste(s): Hess

Auteur(s): Jung SeonYul

Âge conseillĂ© : +14 ans

DerniĂšre mise Ă  jour : Il y a 3 semaines

LISTE DES CHAPITRES

Oups ! On dirait que vous utilisez un bloqueur de publicités

Nous comprenons que vous puissiez avoir des raisons de le faire, mais nous tenons à vous rappeler que notre site dépend des revenus publicitaires pour continuer à fonctionner. L'utilisation d'un bloqueur de publicités entrave notre capacité à proposer gratuitement du contenu de qualité. Si vous souhaitez nous soutenir autrement, nous vous invitons à envisager de désactiver votre bloqueur de publicités pour notre site, ou vous pouvez faire un don pour enlever les pubs. Cette option vous permet de contribuer directement à notre mission tout en profitant d'une expérience sans publicité. Merci de votre compréhension et de votre soutien.

26 Jun 2024 Chapitre 107
26 Jun 2024 Chapitre 106
26 Jun 2024 Chapitre 105
26 Jun 2024 Chapitre 104
26 Jun 2024 Chapitre 103
26 Jun 2024 Chapitre 102
26 Jun 2024 Chapitre 101
29 May 2024 Chapitre 100
29 May 2024 Chapitre 99
29 May 2024 Chapitre 98
29 May 2024 Chapitre 97
09 Apr 2024 Chapitre 96
02 Apr 2024 Chapitre 95
01 Apr 2024 Chapitre 94
30 Mar 2024 Chapitre 93
29 Mar 2024 Chapitre 92
25 Mar 2024 Chapitre 91
24 Mar 2024 Chapitre 90
23 Mar 2024 Chapitre 89
23 Mar 2024 Chapitre 88
21 Mar 2024 Chapitre 87
21 Mar 2024 Chapitre 86
19 Mar 2024 Chapitre 85
18 Mar 2024 Chapitre 84
16 Mar 2024 Chapitre 83
08 Jan 2024 Chapitre 82
07 Jan 2024 Chapitre 81
02 Jan 2024 Chapitre 80
01 Jan 2024 Chapitre 79
01 Jan 2024 Chapitre 78
01 Jan 2024 Chapitre 77
18 Dec 2023 Chapitre 76
18 Dec 2023 Chapitre 75
18 Dec 2023 Chapitre 74
18 Dec 2023 Chapitre 73
01 Nov 2023 Chapitre 72
01 Nov 2023 Chapitre 71
01 Nov 2023 Chapitre 70
10 Sep 2023 Chapitre 69
10 Sep 2023 Chapitre 68
25 Aug 2023 Chapitre 67
24 Aug 2023 Chapitre 66
11 Aug 2023 Chapitre 65
29 Jul 2023 Chapitre 64
25 Jul 2023 Chapitre 63
25 Jul 2023 Chapitre 62
25 Jul 2023 Chapitre 61
23 Jul 2023 Chapitre 60
23 Jul 2023 Chapitre 59
20 Jul 2023 Chapitre 58
20 Jul 2023 Chapitre 57
20 Jul 2023 Chapitre 56
04 Jul 2023 Chapitre 55
04 Jul 2023 Chapitre 54
04 Jul 2023 Chapitre 53
04 Jul 2023 Chapitre 52
05 Jun 2023 Chapitre 51
05 Jun 2023 Chapitre 50
05 Jun 2023 Chapitre 49
05 Jun 2023 Chapitre 48
05 Jun 2023 Chapitre 47
20 May 2023 Chapitre 46
20 May 2023 Chapitre 45
07 Apr 2023 Chapitre 44
07 Apr 2023 Chapitre 43
07 Apr 2023 Chapitre 42
07 Apr 2023 Chapitre 41
07 Apr 2023 Chapitre 40
14 Mar 2023 Chapitre 39
14 Mar 2023 Chapitre 38
28 Feb 2023 Chapitre 37
28 Feb 2023 Chapitre 36
28 Feb 2023 Chapitre 35
13 Feb 2023 Chapitre 34
13 Feb 2023 Chapitre 33
05 Feb 2023 Chapitre 32
05 Feb 2023 Chapitre 31
09 Jan 2023 Chapitre 30
09 Jan 2023 Chapitre 29
09 Jan 2023 Chapitre 28
09 Jan 2023 Chapitre 27
09 Jan 2023 Chapitre 26
09 Jan 2023 Chapitre 25
09 Jan 2023 Chapitre 24
09 Jan 2023 Chapitre 23
09 Jan 2023 Chapitre 22
09 Jan 2023 Chapitre 21
10 Dec 2022 Chapitre 20
10 Dec 2022 Chapitre 19
10 Dec 2022 Chapitre 18
10 Dec 2022 Chapitre 17
03 Dec 2022 Chapitre 16
01 Dec 2022 Chapitre 15
01 Dec 2022 Chapitre 14
01 Dec 2022 Chapitre 13
01 Dec 2022 Chapitre 12
01 Dec 2022 Chapitre 11
01 Dec 2022 Chapitre 10
01 Dec 2022 Chapitre 9
01 Dec 2022 Chapitre 8
01 Dec 2022 Chapitre 7
01 Dec 2022 Chapitre 6
01 Dec 2022 Chapitre 5
01 Dec 2022 Chapitre 4
01 Dec 2022 Chapitre 3
01 Dec 2022 Chapitre 2
01 Dec 2022 Chapitre 1
01 Dec 2022 Chapitre 0